Nabożeństwo niedzielne 6.05.2018

Kochani,

jest na Bacha!!! Stara sala, na końcu korytarza na IV piętrze. Wchodzimy przez drzwi do Delty - firmy kurierskiej.  Zapraszamy jak zwykle na 10:30. Jeśli masz czas możesz zostać i pomóc, gdyż pracy jest w bród.

Prawdziwy Żydowski Nowy Rok

W poniedziałek 27 marca o zachodzie słońca zaczyna się Nowy Rok, zgodnie z żydowskim kalendarzem. W Księdze Wyjścia 12.2 czytamy: (Aviv)"(2)Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie dla was pierwszym spośród miesięcy roku."

 

Księga Wyjścia 13 wymienia nazwę pierwszego miesiąca:  (3) I Mojżesz przemówił do ludu: "Niech będzie upamiętniany ten dzień, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewolników, gdyż Jehowa wyprowadził was stąd siłą ręki. Nie można więc jeść niczego, co jest na zakwasie. (4) Wychodzicie dzisiaj, w miesiącu Abib."

Obecnie nazywamy pierwszy miesiąc "Nisan", ale ta nazwa jest wspomniana tylko w Nehemiasza 2.1 i Ester 3.7. Dzieje się tak dlatego, że nazwy miesięcy zostały zmienione po wygnaniu babilońskim.

Aviv oznacza wiosnę i dotyczy żniw jęczmienia. 

Wielu ludzi świętuje żydowski nowy rok we wrześniu / październiku, na święto biblijne Jom Teruah, ale to się dzieje w siódmym miesiącu: (24) "Przemów do synów Izraela i powiedz: 'W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tego miesiąca, ma nastać dla was całkowity odpoczynek, upamiętnienie dęciem w trąby, święte zgromadzenie." Księga Kapłańska 23;24

Tak więc jesteśmy kilka godzin przed prawdziwym biblijnym Nowym Rokiem. Jak to świętować?

Jest to przykazanie dla początku / szefa miesiąca (Rosh Chodesh) lub dnia / święta nowego księżyca. (10) "I w dniu waszej radości, i w waszych okresach świątecznych, i w początkach waszych miesięcy będziecie dąć w trąby nad waszymi całopaleniami i waszymi ofiarami współuczestnictwa; a używanie ich będzie dla was stanowić pamiątkę przed waszym Bogiem. Jam jest Jehowa, wasz Bóg". Księga Liczb 10;10.

To przykazanie jest zapomniane przez wielu z nas, ale w innych wersetach widać, że traktowane jest tak samo jak shabaty i święta: (4)" oto ja buduję dom dla imienia Jehowy, mego Boga, żeby mu go poświęcić, by przed jego obliczem spalać wonne kadzidło, z ustawicznie wykładanym chlebem pokładnym oraz całopaleniami rano i wieczorem, w sabaty i dni nowiu oraz w okresach świątecznych Jehowy, naszego Boga. Będzie to obowiązywać Izraela po czas niezmierzony". 2 Księga Kronik 2;4

(5) "mówiąc: 'Kiedyż minie nów i będziemy mogli sprzedawać zboże? Także sabat - i będziemy mogli wystawić ziarno na sprzedaż; aby pomniejszać efę i powiększać sykl oraz aby fałszować wagę zwodniczą;" Amos 8;5

(1) "Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: 'Brama dziedzińca wewnętrznego, która jest zwrócona na wschód, ma pozostawać zamknięta przez sześć dni roboczych, a w dniu sabatu ma być otwarta, ma być otwarta również w dniu nowiu. Ezekiel 46;1

To Rosh Chodesh z 1 Aviv, nazywa się Rosh Chodashim (szef/głowa miesięcy). Powinniśmy świętować ten dźwięk Szofarem, modlitwą i ofiarami, błogosławiąc nowy rok biblijny. Niech rozkwitnie i owocuje! Miejmy też serca gotowe do Pesach, które odbędzie się 14 Aviv! (Księga Kapłańska 23.5 "W pierwszym miesiącu , czternastego dnia miesiąca , o zmierzchu , jest Pascha dla Pana").

Czytaj więcej: Prawdziwy Żydowski Nowy Rok

Marsz Życia

Kochani uczestnicy Marszu Życia 2015
 
za nami to szczególne wydarzenie, którego do końca nie zrozumie ten, kto nie wziął w nim udziału. To tak jak różnica pomiędzy opowiadaniem o tym jaki jest Bóg, a doświadczeniem Jego osobistej bliskości. Mam wrażenie, że Bóg spojrzał łaskawym okiem, nie tylko na uczestników Marszu, ale wielką łaskę okazał zaproszonym gościom. Bardzo chciałbym, aby Marsz Życia, był zachętą do życia według Bożego Serca i wypełniania Jego Słowa, kiedy mówi w Ps 133: 
...Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem;  jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona ...'
Dla mnie osobiście wielką wagę ma werset z 2 Listu do Koryntian 5:18-21: 
...A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania...
Cóż innego jest w Bożym Sercu, jeśli nie przebaczenie i pojednanie?
Pojednania, w którym szczególne miejsce mają dzieci Izraela.
 
Kochani, reszta należy do nas !
 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w Marszu Życia , osobiste zaangażowanie, za dojrzałe postawy i wyrozumiałość dla organizatorów. Żyję z nadzieją , że duchowe doświadczenie tego czasu, góruje nad organizacyjnymi słabościami. 
I niech tak zostanie.
 
Będę bardzo wdzięczny za osobiste świadectwa z tego czasu. Jeśli macie duchowe świadectwo, którym chcecie się podzielić z innymi, 
napiszcie proszę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Błogosławię i pozdrawiam
 
Zbyszek Judasz
 
ps
 
poniżej linki do medialnych informacji na temat Marszu Życia 2015 r.
 
http://www.youtube.com/watch?v=GxAyXGAXmIg&authuser=0
 
 
 
 

Skok kwantowy

Na wstępie chcę tylko wyjaśnić, że w fizyce kwantowej istnieje pojęcie tunelowania elektronów, czyli tak zwanego skoku kwantowego. Polega ono na tym, iż jeśli elektron uzyska ściśle określoną prędkość, to uda mu się rozproszyć daną barierę i przeniknąć przez nią. Dzisiaj to zjawisko jest wykorzystywane w niektórych urządzeniach elektronicznych.

 

David Van Koevering  

Czytaj więcej: Skok kwantowy

Konferencja "Uzdrowienie" Leszek Korzeniecki

Namiot Dawida gościł w sobotę 31 maja 2014 po raz trzeci Leszka Korzenieckiego. Jeśli chcesz posłuchać kolejnych nauczań na temat "Uzdrowienia" przejdź do sekcji - KONFERENCJE.

 

Jeśli jeszcze nie znasz Leszka Korzenieckiego warto zajrzeć tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=7Y5h1Gt8GXM

Chrzest

 

Chrzest

 

Hb 6, 1-2  (1) Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, (2) nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.

 

I. BIBLIJNE ZNACZENIE CHRZTU

 

Rz 6, 1-11 (1) Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? (2) Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; (7) kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. (8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, (9) wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. (10) Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. (11) Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

1. Ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni  - Jesteśmy współuczestnikami jego śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania. On jest głową kościoła i jako nasza głowa pierwszy umarł i pierwszy zmartwychwstał . My zrobimy to samo.

2.  Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania - Śmierć Jezusa niesie ze sobą ZMARTWYCHWSTANIE

3. Stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany  - Chrzest to wyznanie, że wierze że Jezus umarł za moje grzechy

4.  Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 Znaczenie chrztu:

  • Jestem martwy dla grzechu;
  • Żyje dla Boga;
  • Potwierdzenie:

Kol 2. 11 - 12 (11) w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe. (12) Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.

 

 

 

 Chrzest jest w Jezusa, a nie do kościoła. Chodzi oczywiście o chrzest świadomy.

 

Gal 3, (27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. (28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.

 

 

 

CHRZEST JEST KONIECZNY DO ZBAWIENIA

 

 

 

Mt 16, 16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

 

 

 

RODZAJE CHRZTU:

 

 

 

Chrzest Wodny   // Chrzest Ducha Świętego

 

 

 

II. CHRZEST WODNY

 

 

 

1. WSTĘP

 

 

 

Żydzi co piątek przed szabatem chrzcili się - to znaczy obmywali się. Dlatego w Dziejach, gdy została opisana sytuacja, że jednego dnia 3 tys. osób zostało ochrzczonych nie było to problemem. Było tam mnóstwo basenów, do szabatowych obmyć. Gdy Jan Chrzciciel zaczął nawoływać do chrztu w Jordanie, ludzie przychodzili do niego, bo była to rzecz zupełnie normalna. W każdy piątek w Jordanie obmywało się wielu z okolicznych Żydów.

 

 

 

 Jan Chrzciciel nadał temu obmyciu zupełnie nowy wymiar.

 

 

 

Mar 1, 3-5 (3) Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. (4) Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. (5) I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje.

 

 

 

Centralną częścią chrztu janowego była POKUTA. Nie tradycyjne piątkowe mycie przed szabatem, ale odwrócenie się od złych uczynków.

 

 

 

1.  Przygotowanie serca na przyjście Jezusa

 

2.  Odpuszczenie grzechów przez łaskę

 

3.  Chrzcił wyznających grzechy

 

 

 

Mat 11, 13 (13) Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana;

 

 

 

Jan wyznaczył początek nowego rodzaju odpuszczenia grzechów. Wystarczyło je wyznać i obmyć się i grzech został zmyty.

 

 

 

2. ZADANIE CHRZTU JANA

 

 

 

1. Pokuta (słowo pokuta w greckim oznacza odmienić swój umysł - to jest decyzja; w hebrajskim słowo pokuta oznacza odwrócić się do tyłu => czyli pokuta to podjęcie decyzji, że więcej nie grzeszę i odwracam się od grzechu o 180 stopni);

 

2. Publiczne wyznanie grzechów;

 

3. Dowód przemiany życia -> Mt 3, 7-8

 

 (7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? (8) Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;

 

 

 

Bóg nie porusza się w życiu ludzi, aż nie dojdzie do pokuty. Dlatego Jan był posłany przed Jezusem. Na jego wezwanie ludzie zaczęli pokutować , chrzcić się i to było właściwe przygotowanie do tego, aby Jezus mógł rozpocząć swoją pracę.

 

 

 

Mt 11,11 (11) Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on.

 

 

 

Jan doświadczył narodzenia z kobiety, my możemy doświadczyć Narodzenia z Ducha Świętego!

 

 

 

Dz 19 (1) Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, (2) rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. (3) Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. (4) Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. (5) A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

 

 

 

1 . Jan Chrzcił z wody ku upamiętaniu to było tylko przygotowanie do chrztu w Duchu Świętym;

 

2.  Pełnia chrztu to otrzymanie Ducha Świętego.

 

 

 

3. ZNACZENIE CHRZTU JEZUSA

 

 

 

Mt 3, 13-17  (13) Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. (14) Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? (15) A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. (16) A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. (17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

 

 

 

Skoro chrzest Jana był ku upamiętaniu, to Jezus nie musiał się chrzcić. Wiedział o tym Jan i powiedział: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie.

 

 

 

Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość - Jezus nalega, aby Jan go ochrzcił. Nalega, dlaczego? Aby ustanowić pewien wzorzec, aby ludzie dokładnie, wiedzieli, że muszą być ochrzczeni z wody ku upamiętaniu.

 

 

 

Gdy Jezus został ochrzczony, dopiero wtedy został napełniony Duchem Świętym i Bóg Ojciec to zaaprobował. Mamy w tym całą Trójcę. To pokazuje jak to jest ważne!!!

 

 

 

4.CZYM JEST CHRZEST Z WODY

 

 

 

 Chrzest to pogrzeb starego człowieka i narodzenie się na nowo.

 

 

 

Łk 12, (50) Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni.

 

 

 

Co się dopełni - śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Chrzest jest nierozerwalnie z tym związany. Jeśli decydujemy się na chrzest wodny w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to również decydujemy się na śmierć starego człowieka. Jezus mówi, jestem udręczony… to nie będzie łatwe. Jeśli decydujemy się na chrzest to decydujemy się na:

 

 

 

  • Moje życie jest pogrzebane;
  • Jestem na drodze;
  • Składam swoje życie Jezusowi.

 

 

 

Chrzest to nie może być tradycja. To dobrowolna decyzja osoby, która grzeszyła zrozumiała swój grzech i postanowiła w życiu coś zmienić. Upamiętać się, czyli odstąpić od grzechu. W tym rozumieniu chrzest niemowląt zupełnie nie ma sensu.

 

 

 

5. KIEDY SIĘ CHRZCIĆ Z WODY

 

 

 

Biblia pokazuje nam kilka przykładów.

 

Dom Korneliusza w Dz 10; Eunuch (Dz 9) podróżujący z Filipem, czy zdarzenie w więzieniu opisane w Dz 16. Ci co uwierzyli w Chrystusa od razu zostali ochrzczeni. Tego samego dnia.

 

 

 

Dz 16  (30) i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? (31) A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. (32) I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. (33) Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.

 

 

 

CHRZCZENIE NAWRÓCONYCH TO NAKAZ JEZUSA

 

 

 

Mt 28, 19 (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.

 

 

 

Aby stać się uczniem Jezusa trzeba być ochrzczonym.

 

 

 

III. CHRZEST DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 

 

1. KTO CHRZCI DUCHEM ŚWIETYM?

 

 

 

 

 

Mt 3, 11 -  Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

 

 

 

Mr 1,8 -  (8) Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.

 

 

 

Łk 3, 16 - (16) sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

 

 

 

J 1,  (30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. (31) I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. (32) Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim. (33) I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym. (34) A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.

 

 

 

 

 

Duchem Świętym chrzcić może tylko Jezus!!! Ale nie ochrzcił nikogo, gdy chodził po ziemi, pierwszy chrzest Ducha Świętego to Pięćdziesiątnica. Jesus zapowiada to swoim uczniom jako obietnice.

 

 

 

Dz 1, 4-5 (4) A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; (5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.

 

 

 

Dz 2, 2-4 (2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

 

 

 

Zstąpił z góry z nieba - nagle, zostali napełnieni tam gdzie siedzieli. Siedzieli, nie stali czy klęczeli, ale byli rozluźnieni i czekali.

 

 

 

Chrzest wodny to chrzest basenowy, chrzest w Duchu Świętym to chrzest typu: wodospad. W jednym i w drugim musisz być całkowicie zanurzony. Słowo chrzest to baptysto, co tłumaczy się jako zanurzenie.

 

 

 

1. Zostali napełnieni Duchem Świętym

 

2. Zaczęły się dziać ponadnaturalne rzeczy - mówili obcymi językami - językiem Ducha

 

 

 

Mt 12, 34 Albowiem z obfitości serca mówią usta.

 

 

 

Jeśli serce jest przepełnione czymś, to usta też to wyrażają. Jeśli jesteś napełniony Duchem Świętym to zaczyna on się z ciebie wylewać i zaczynasz mówić jego językiem. Nie lekceważ tego. Na pierwszym w historii spotkaniu kościoła (dzień pięćdziesiątnicy) wielu używało daru języków.

 

 

 

2. CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZADATEK…

 

 

 

2 kor 1 21-22 (21) Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, (22) który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.

 

 

 

Chrzest w Duch Święty jest Bożą pieczęcią nad twoim życiem. Nowe narodzenie jest niewidoczne, ale masz pieczęć.

 

Dostajesz tez zadatek. Nie dostajesz całości, ale masz zadatek tego co jest dla ciebie przygotowane. To Jezus chrzci Duch Święty i to Jezus daje Ci ten zadatek i mówi mam dla ciebie więcej, mam dla ciebie życie wieczne.

 

 

 

Ten zadatek niech będzie gwarancją tego co Cię czeka później….

 

 

 

Ef 1 12-14 (12) abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. (13) W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (14) który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

 

 

 

Chrzest w Duch Święty daje nam gwarancję, że Jezus powróci, aby nas zabrać.

 

 

 

Mówienie językami to jest tylko zewnętrzny znak chrztu Duch Święty. Na tej podstawie apostołowie dając świadectwo udowadniali, że poganie  tez mogą być zbawieni.

 

 

 

DOM KORNELIUSZA

Dz, 10 43) O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. (44) A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. (45) I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; (46) słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: (47) Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? (48) I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.

 

1. Odpuszczenie grzechów było wystarczające do otrzymania Duch Święty

 2. mówienie językami i wielbienie boga to wystarczający dowód na otrzymanie chrztu Duch Święty

 

 

 

Dz 11,  (15) A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. (16) I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. (17) Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? (18) A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi.

 

 

 

Chrzest w Duch Święty to DAR.

 

 

 

3.SPOSOBY OTRZYMANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 

1. Bezpośrednie z góry (pięćdziesiątnica, dom Korneliusza);

2.  Poprzez nakładanie rąk (wierzący w Samarii, Saul (Dz 9, 17), Uczniowie w Efezie).

 

Dz 9, (17) I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.

4. CELE OTRZYMANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Napełnienie mocą do głoszenia świadectwa

 

Dz 1, 8 - (8) ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Rz 15, 18-19  (18) Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, (19) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.

1 Kor 2, (3) I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

2. Jedność Ciała (Kościoła) - wszyscy mamy jednego Ducha (Żydzi, Katolicy, Protestanci)

1 Kor 12, 12-14 -  (12) Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; (13) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. (14) Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.

 

 II Kr 5,  (13) i trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu - gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, (14) tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę, z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana.

 

Śpiewacy byli w jedności  i w tym objawiła się Chwała Boża.

 

5. SIEDEM WYMAGAŃ, ABY OTRZYMAĆ DUCHA ŚWIETEGO

1. Pokutuj;

2. Bądź ochrzczony z wody (wyjątek Dom Korneliusza - ale oni byli pierwszymi poganami, którzy otrzymali ds., dlatego Paweł nie wiedział czy może ich ochrzcić, otrzymanie Duch Święty było dla niego znakiem, ze poganie t6ez mogą się chrzcić z wody);

3. Pragnij Jezusa

4. Przyjdź do Jezusa - Tylko on chrzci w Duchu Świętym

5. Proś o Ducha Świętego -

 Łk 11, (9) A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?

6. Otrzymaj Ducha Świętego

 Dz 8, (14) A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, (15) którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego.

 

Jan 7,  (37) A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.

7. Poddaj się Bogu - nie bój się darów języków

6. CHRZEST STAROTESTAMENTALNY

a. w Mojżesza

1 KOR 10, (1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,  (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.

Przejście przez morze - to chrzest wodny - oddzielający (obmywający) niewolę, grzech…

W obłoku - tj. w Ducha Świętego -  w Chrystusa - bo to on chrzci Duchem Świętym

b. Arka Noego - obmycie z grzechu

I P 3, 21 (20) które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. (21) Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, (22) który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.

1. Wejdź do Arki;

2. Przejdź przez wodę;

3. Zacznij wszystko od nowa - nowonarodzenie - zacznij żyć z Jezusem.