SPOTKANIA KOŚCIOŁA

NABOŻEŃSTWO - NIEDZIELA godz 10:30 - YouTube - uwielbienie; spotkanie i modlitwa godz 11:30 komunikator ZOOM.

"KURS OMEGA" - prowadzi Małgosia L. - komunikator ZOOM. ŚRODA godz 19:00.

"Grupa dla pojedyńczych" - prowadzi Karina K. - komunikator ZOOM. PIĄTEK godz. 20:00.

29.03.2020

29.03.2020 wersety:

 

"Opaszcie się pasem prawdy"

 

Izaj.51:4

 

Biblia Warszawska:

Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów.

Biblia Tysiąclecia:

Ludy, słuchajcie Mnie z uwagą, narody, nastawcie ku Mnie uszu! Bo ode Mnie wyjdzie pouczenie, i Prawo moje wydam jako światłość dla ludów.

Biblia Gdańska:

Pilnujcie mię, ludu mój i rodzino moja! nadstawcie mi uszów; bo zakon odemnie wyjdzie, a sąd mój za światłość narodom wystawię.

Czytaj więcej: 29.03.2020

Podkategorie

  • Archiwum

    Tutaj zamieszczamy historię wydarzeń wspólnotowych.