PRZEBACZENIE - droga do wolności

(...) Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. (...)

Mk 11, 24-25

 

sesja 1

sesja 2

sesja 3

sesja 4

sesja 5

sesja 6

sesja 7