Sposób pozyskiwania środków finansowych


§ 35

Kościół jako całość, jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także poszczególne wspólnoty Kościoła mogą czerpać środki finansowe z następujących źródeł:

1. dobrowolne ofiary członków;
2. darowizny osób fizycznych i prawnych tak z kraju jak i z zagranicy;
3. spadki i zapisy;
4. wpływy z działalności statutowej;
5. zbiórki z imprez publicznych organizowanych przez Kościół i wspólnoty;
6. subwencje, dotacje oraz ofiary pochodzące od krajowych instytucji, przedsiębiorstw, firm i urzędów administracji państwowej;
7. dochody z własnego majątku ruchomego i nieruchomego;
8. odsetki od depozytów bankowych;
9. dochody z działalności gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez Kościół i wspólnoty oraz jednostki organizacyjne – zgodnie ze statutem.

Numery Konta

Konto Wspólnoty (na cele kultu religijnego) - 57 1500 1865 1218 6013 3182 0000

Konto na cele charytatywne - PL 65 1500 1865 1218 6013 3166 0000

SWIFT: WBKPPLPP dla wpłat z zagranicy


Nazwa: Wspólnota Kościoła Chrześcijańskiego - Wieczernik - Namiot Dawida
ul. Jana Sebastiana Bacha 2/16; 02-743 Warszawa

Wpłacając na pierwsze konto (cele kultu religijnego) można odliczyć 6 proc. podatku.