Szkoła Synostwa

szkolarocznaHeaderD
Kategoria
Konferencja
Termin
2022-01-08 10:00

Szkoła Synostwa

Szkoła Synostwa to coś znacznie więcej niż uzdrowienie wewnętrzne. Odkrywamy, że dopóki nasze serce nie doświadcza realności Bożego ojcostwa w naszym własnym, codziennym życiu – pozostaje sercem sierocym. Jezus jest dla nas drogą do Ojca. On nas zbawił po to, byśmy nie musieli być już dłużej sierotami. Od czasu pierwszego grzechu Ojciec tęskni za tym, aby odzyskać swoje utracone, ukochane dzieci – nas! Teraz przez Jezusa mamy do Niego dostęp w Duchu Świętym (Ef 2:18), który rozlewa Jego miłość w naszych sercach (Rz 5:5).

Tak często jednak nawet będąc osobami wierzącymi, żyjemy jako zbawione, pełne Ducha sieroty, bez osobistego doświadczenia osoby Ojca. Zmiana serca sierocego na serce synowskie nie tylko przynosi uzdrowienie wewnętrzne. Zmienia całą naszą perspektywę i poczucie tożsamości – nie na poziomie przekonań, ale na poziomie tego, kim jesteśmy, na poziomie serca – w biblijnym zrozumieniu tego słowa.

Bez względu na to, jaką służbę wykonujemy, jakie jest nasze powołanie i miejsce w życiu, możemy funkcjonować jako sieroty lub jako synowie. Możemy żyć w ciągłym lęku przed porażką, przed zmarnowaniem życia, przed minięciem się z powołaniem, przed opinią ludzi, porównując się z innymi, starając się zadowolić Boga, zmagając samotnie z decyzjami, nosząc w sercu krzywdy, walcząc z poczuciem niższości (albo wyższości).

Możemy też wzrastać w synostwie i krok po kroku, w coraz większym stopniu żyć w realnym doświadczeniu Bożej przychylności, w intymnej relacji z Nim, z całkowitą pewnością tego, kim jesteśmy i jaka jest nasza wartość . Uskrzydleni Jego ojcowską miłością, odkrywamy, że z każdym dniem kochamy innych bardziej bezinteresownie, idąc za Bożym powołaniem bez lęku, reagując na uciski tego życia z pokojem, wiarą i nadzieją nieosiągalną dla tego świata. Możemy doświadczać chwalebnej wolności synów – wolności od grzechu i lęku, jak również wolności do nieustraszonego i niepowstrzymanego chodzenia w Bożym przeznaczeniu – tak jak czynił to Jezus, Syn Boży.

Słowo Boże mówi mówi, że całe stworzenie czeka z utęsknieniem na objawienie się synów Bożych (Rz 8:19). Wierzymy, że powstanie kościoła, który nie gorszy już świata obłudą, ale składa się prawdziwie z synów, którzy żyją w całkiem inny sposób niż świat, reprezentując Jego serce, przyniesie niesamowity owoc, jeśli chodzi o poszerzanie królestwa. Przemiana kościoła zaczyna się jednak od przemiany każdego z nas – nie tylko w dziedzinie uzdrowienia emocji, nie tylko w obszarze uzdrowienia wspomnień, zmiany myślenia czy dyscyplinowania naszej woli. Zapraszamy was, aby rozpocząć proces sięgania prosto do korzenia – do przemiany serca, z którego to, jak mówi Słowo Boże, tryska źródło życia (Prz 4:23).

Struktura Szkoły Synostwa

Szkoła Synostwa prowadzona jest w dwóch formach:

– Rocznej Szkoły Synostwa w Warszawie

– Szkół weekendowych zwanych „Crash Course”.

 
 

Terminy

 • 2023-01-07 10:00
 • 2022-12-03 10:00
 • 2022-11-05 10:00
 • 2022-10-08 10:00
 • 2022-09-10 10:00
 • 2022-06-04 10:00
 • 2022-05-07 10:00
 • 2022-04-09 10:00
 • 2022-03-12 10:00
 • 2022-02-12 10:00
 • 2022-01-08 10:00
 • 2021-12-04 10:00
 • 2021-11-06 10:00
 • 2021-10-09 10:00
 • 2021-09-11 10:00
 • 2021-06-12 10:00
 • 2021-05-22 10:00
 • 2021-04-17 09:00
 • 2021-03-13 09:00
 • 2021-02-13 09:00
 • 2021-01-16 09:00
 • 2020-12-12 09:00
 • 2020-11-14 09:00
 • 2020-10-17 09:00
 • 2020-09-19 09:00
 • 2020-06-20 09:00
 • 2020-02-29 09:00
 • 2020-01-04 09:00
 • 2019-12-21 09:00
 • 2019-12-20 16:00
 • 2019-12-07 09:00
 • 2019-11-16 09:00
 • 2019-10-26 10:00
 • 2019-09-28 09:00

Wspierane przez iCagenda