Podstawy Wiary

Zgodnie z listem do Hebrajczyków 6, 1-2:

Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.

Podstawy wiary to:

nauka o odwróceniu się od grzechu

nauka o wierze

nauka o chrztach - więcej kliknij tutaj (konspekt) - nauczanie

nauka o nakładaniu rąk

nauka o zmartwychwstaniu - więcej kliknij tutaj (konspekt) - nauczanie

nauka o sądzie wiecznym.